GDPR

Rádi Vás seznámíme s pojmem, který se řeší asi ve všech společnostech. Je to „GDPR“.

  • GDPR je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, neboli General Data Protection Regulation.
  • V platnosti je od 25.5.2018.
  • Jedná se o nařízení EU, které znamená zásadní změnu v ochraně osobních údajů pro celou EU.
  • Toto nařízení zavedlo sankce za porušení požadavků v řádu až desítek milionů Eur.

Co pro Vás můžeme udělat?

  • Cílem naší společnosti je pomoci Vám s přípravou na zajištění souladu s požadavky GDPR.
  • Máme tým konzultantů, který Vám při srozumitelné prezentaci představí základní pojmy a případné hrozby, které tato novela muže Vaší společnosti přinést.
  • Je nezbytné se podívat na proces ukládání dat – kam se ukládají a kdo k nim má přístup.
  • V rámci Analýzy rizik Vám pomůžeme identifikovat rizika a vyhodnotit jejich dopad na Vaši společnost.

Pomůžeme Vám zorientovat se v procesech, které je potřeba nastavit.

© 2020 SKYLAB spol. s r.o.